-Grup:

Sou una família, un casal de gent gran, un centre educatiu de Primària

de Secundària(1),  un col.lectiu amb capacitats limitades, i voleu participar* ,...

(1) Projecte aprovat pel Programa Aprenentatge i Serveis del dep.d'Ensenyament

 

-Individual: (edat orientativa)

Tens entre 8 i 21 anys, ets l'investigador, ...

Tens més de 70 anys,  ets l'informant, ...

...i demanes que et busquem una persona per a participar-hi*, ...

 

-Patrocinador: voleu visibilitzar la vostra empresa amb responsabilitat social, ...

 

 

 

 

 

.....ACTIVA'T !!:

 

        >>  necessitem tots els colors de diferents localitzacions i països de naixement

 

        >> si has nascut a Barcelona o Londres, Canadà o Xina, Buenos Aires o Berlín,

        França o India o Perú o Pakistan, Almería o Donostia.....ET NECESSITEM!

 

>> si vols col.laborar, contacteu amb nosaltres per a rebre més informació, les guies del participant i de l'investigador, i la fitxa etnològica necessària

 

>>*Recollida de Fitxes Etnològiques en actiu TOT L'ANY

 

>> PARTICIPACIÓ LLIURE I SENSE CAP COST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       TRABAJAMOS VERSIÓN INTERNET-COVID 19

                                     TREBALLEM TAMBÉ ONLINE-COVID19 

 

 

-Grupos:

Sóis una familia, un casal de gente mayor, un centro educativo de Primaria o Secundaria, un colectivo con capacidades limitadas... y queréis participar* ,...

 

-Individual: (edad orientativa)

Tienes entre 8 años y 21 años, eres el investigador, ...

Tienes más de 70 años, eres el informante, ...

... y pides una persona para participar*, ...

 

-Patrocinador: quieres visibilizar tu empresa con responsabilidad social, ...

 

 

 

 

 

.....¡¡ ACTÍVATE !!:

 

        >>  necesitamos todos los colores de diferentes paisajes y países de orígen

 

        >> si has nacido en Barcelona o Londres, Canadá o China, Buenos Aires o Berlín,

        Francia o India o Perú o Pakistan, Sevilla o Donostia..... ¡TE NECESITAMOS!

 

        >> si  quieres colaborar, contacta con nosotros para recibir más información, las

         guías de participación y del investigador, y la ficha etnológica necesaria

 

        >>*Recogida de fichas etnológicas  en activo TODO EL AÑO

 

>> PARTICIPACIÓN  LIBRE Y SIN NINGÚN COSTE

 

 

 

 

  © All rights reserved